Alter Ars u suradnji sa partnerima kontinuirano osmišljava, razvija i realizira slijedeće skupine treninga:

'Kada primjena stečenog znanja i vještina za Vas bude tako prirodna kao što je to igra djetetu,
tada je trening postigao svoj konačni cilj
.' Alter Ars

Trening inspirira i potiče na daljnji razvoj i učenje te u interaktivnom okruženju motivira polaznike na usvajanje i implementaciju ponuđenih sadržaja.

Naši treneri prepoznatljivi su po dinamici i energiji koju prenose na svoje polaznike, želeći im na dosljedan i primjenjiv način prenijeti sadržaje, što rezultira visokom razinom motivacije kod polaznika za vrijeme treninga.

Treninzi i edukacije imaju svrhu omogućiti postizanje izvrsnosti na područjima u kojima ste već sada uspješni kroz nadogradnju postojećih znanja te kroz usvajanje novih vještina.

Realizacija nastaje u suradnji s Vama i odgovoru Vašim potrebama. Mi ih želimo čuti.

 - Ciljevi treninga
 - Metoda rada
 - Organizacija treninga

 

'Ispričaj mi i nakon samo 2 tjedna zapamtit ću 30% od cijelog sadržaja, pokaži mi primjenu na primjeru i zapamtit ću 60%, dopusti mi isprobati i osobno primijeniti i zapamtit ću 90%'